Kanał Wyżej
kompetencje

    Nasze przedszkole jest przedszkolem przyjaznym i otwartym na potrzeby dzieci, a także rodziców.
    Swoim wychowankom zapewniamy dobrą i wykwalifikowaną opiekę, wszechstronny rozwój w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa oraz ciekawe zajęcia dydaktyczne obejmujące także pracę z dziećmi mającymi problemy jak i dzieckiem zdolnym. Ponadto realizujemy cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania w przedszkolu.
     Tradycją naszego przedszkola są imprezy integracyjne, w których chętnie uczestniczą nie tylko rodzice, ale także  całe rodziny. Należą do nich: Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny.
Powodzeniem i uznaniem cieszy się także Teatr Rodziców, który dwa razy w roku przygotowuje bajkę dla dzieci. W ciągu całego roku dzieci mają okazje na spotkanie z prawdziwą sztuką podczas teatrzyków i programów artystycznych, na które przedszkole zaprasza profesjonalnych aktorów.
     Wykwalifikowana kadra nauczycielek wykorzystuje w swojej pracy różne programy, często są to programy autorskie.
1.                  Program wychowania przedszkolnego – "Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwony Brody wyd.WSiP
2.                  Program Profilaktyczno – Wychowawczy
3.                  Program adaptacyjny „Lubię przedszkole”- opracowany przez dyr. D. Kamińską
4.                  Program „Jak pomóc dziecku z ADHD” – program własny opracowany przez naucz. A. Borowską
           
5.                  Program „Jak wychować zdolne dziecko” – opracowany przez naucz. A. Borowską.      
6.                  Program „Czy woda jest ważna?” – opracowany przez naucz. Renatę Frindt
7.     Program  "Cztery pory roku w przyrodzie" - opracowany przez naucz. Katarzynę Waleczko.
8.         Program "Mały artysta" - opracowany przez naucz. Alicję Borowską
9.    Program "Mamo, tato poćwicz z nami" - opracowany przez A. Ziółkowską i D. Bierkowską.
 
Oznaką naszego sukcesu jest zadowolenie rodziców i uśmiech naszych wychowanków.
 
 



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
kompetencje

Wersja standardowa