Przedszkole Nr 219 "Niezapominajka"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 219 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > przedmiot działalności

przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach przyjaznych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

·         Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym oraz przyrodniczym;

·         Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

·         Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

·         Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole;

  1. Przedszkole realizuje także cele wynikające z podstawy programowej:

·         Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

·         Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troszczy się o zapewnienie równych szans i możliwości osiągania sukcesu,

·         Wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu jak i późniejszej edukacji,

·         Buduje system wartości, wychowuje dzieci tak, aby orientowały się w tym, co dobre, a co złe.

·         Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, kształtuje u dzieci odporność emocjonalną,

·         Rozwija umiejętności społeczne, które są niezbędne do zachowania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi,

·         Stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce,

·         Troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęca do udziału w różnego rodzaju zabawach, grach,

·         Kształtuje umiejętności obserwacji, ułatwia rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka -  w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym, technicznym,

·         Rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania swoich własnych przeżyć i myśli,

·         Pomaga w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie,

·         Rozwija wrażliwość estetyczną,

·         Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej,

·         Zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,

·         Pomaga dzieciom w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie, w tym szacunku do siebie i innych oraz rozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się od nich płcią, rasą, kulturą i sytuacją społeczna; wyrównuje szanse rozwojowe dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych.

 
 
Wprowadził Kamińska Dorota (Przedszkole nr 219) 28-11-2012
Aktualizujący Kamińska Dorota (Przedszkole nr 219) 28-11-2012
Zatwierdzający Kamińska Dorota (Przedszkole nr 219) 04-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-01-2013
Liczba odwiedzin: 1188