Przedszkole Nr 219 "Niezapominajka"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 219 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 219 „Niezapominajka” w Warszawie

                                                                           

Wstęp

Przedszkole nr 219 „Niezapominajka” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://p219.waw.pl


Data publikacji strony internetowej: 2012-11-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  7. Na stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  8. Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Kamińska, dkaminska@edu.um.warszawa.pl. Telefon 22 277 21 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

 

Dostępność architektoniczna Przedszkola nr 219 „Niezapominajka” w Warszawie:

 

Budynek Przedszkola nr 219 „Niezapominajka”, 02 -495 Warszawa, ul. M. Keniga 16

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. M. Keniga 16 w odległości ok. 400 m od  przystanku autobusowego linii 177,197,401,517 i 1. Przejście dla pieszych przy ul. M. Keniga 16 nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższa stacja PKP Ursus Niedźwiadek  znajduje się w odległości ok.700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi i windą.

 

Wejście do budynku.

Wejście do Przedszkola znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. M. Keniga . Budynek jest dwupoziomowy. Na piętro prowadzą dwie klatki schodowe. Dostępna jest winda osobowa. Aby wejść do przedszkola należy pokonać 6 stopni. Budynek jest wyposażony w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone – szerokość drzwi 1 m i niski próg. Osoby niepełnosprawne na wózkach mogą skorzystać z platformy  usytuowanej obok schodów. Przejście do szatni dziecięcej, sal oraz pomieszczeń administracyjnych jest przez wiatrołap. Po prawej stronie wiatrołapu znajdują się drugie drzwi ( szerokość 1 m, bez progu). Przy drzwiach po stronie prawej umieszczony jest dzwonek.  Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w placówce.

Korytarze umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym na stronie.

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością .

 
 
Wprowadził Dybiec Katarzyna (Przedszkole nr 219) 24-03-2021
Aktualizujący Dybiec Katarzyna (Przedszkole nr 219) 24-03-2021
Zatwierdzający Kamińska Dorota (Przedszkole nr 219) 24-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-03-2021
Liczba odwiedzin: 340